Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đầm Dơi, dự kiến từ 24 – 26/11/2014 - Liên hệ đăng ký 0935 600 900 hoặc 0945 933 675

Danh Sách Các Công Ty Kinh Doanh Chế Biến & Xuất Khẩu Thuỷ Sản tỉnh Cà Mau

(15:30 - 29/06/2010)(Lượt xem: 15639)

1/- Cty CP Chế Biến Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau (Camimex)

E.U CODE: DL 25 ISO 9001-2000
- Địa chỉ : Khóm 2, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện Thọai : (84 – 0780) 3831223/ 3831600/ 3836257
- Fax: (84 – 0780) 3832297 * , 3831600
- Email: camimex@hcm.vnn.vn
- Website : www.camimexseafood.com
- Giám đốc : Nguyễn Thị Tuyết ĐTDĐ: 0913.788521

2/- Cty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú (Minh Phú Seafood Corp)
E.U CODE: DL 145 ISO 9001-2000
- Địa chỉ: Khu công nghiệp phường 8,TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau,Việt Nam
- ĐT: (84-0780) 3839391/ 3838262/ 3838040
- Fax: (84-0780) 3833119
- Email : minhphu@hcm.vnn.vn
- Website : www.minhphu.com
- Giám đốc : Lê Văn Quang ĐTDĐ: 098.9279979

3/-Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản XNK Minh Hải (Jostoco)
E.U CODE DL 130 ISO 9001-2000
- Địa chỉ : Số 9 Cao Thắng, Khóm 2, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại: (84 – 0780) 3831134 .
- Fax: (84 – 0780) 3836921
- E.mail: sales@jostoco.com
-Website: www.jostoco@hcm.vnn.vn
- Giám đốc : Lê Văn Lưu ĐTDĐ: 0918 122986 begin_of_the_skype_highlighting              0918 122986      end_of_the_skype_highlighting

4/-Công Ty TNHH Chế Biến Thuỷ sản và XNK Phú Cường (Phu Cuong Co., Ltd).
E.U CODE: DL 294
- Địa chỉ: 454 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại : (84 – 0780) 3821561/ 3847422
- Fax: (84 – 0780) 3560334.
- Email : phucuongcm@hcm.vnn.vn ; phucuongcmu@vnn.vn
-Website: www.phucuongtristar.com.vn
- Giám đốc: Lý Phước An. ĐTDĐ: 0918.036270

5/- Cty Cổ Phần Thủy Sản Cà Mau ( Seaprimexco)
E.U CODE: 050 DL 118 ISO 9001-2000
- Địa chỉ : Số 08 Cao Thắng, khóm 2, phường 8 , Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thọai : (84 – 0780) 3831615/ 3831616/ 3831330
- Fax : ( 84 – 0780) 3831861.
- E mail : sales@seaprimexco.com
-Website: www.seaprimexco.com
- Giám đốc : Bùi Nguyên Khánh. ĐTDĐ: 0903.827414

6/- Cty CP Chế Biến & XNK Thủy Sản Cái Đôi Vàm (Cadovimex)

E.U CODE DL 72
- Địa chỉ : Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thọai : ( 84 – 0780) 3889051/ 3889052/ 3889053/ 3889054
- Fax: (84 –0780) 3889067
- E mail : cadovimexcdv@hcm.vnn.vn ; cadovimex@hcm.vnn.vn
-Website: www.cadovimex.com.vn
- Giám đốc : Phạm Thị Hường. ĐTDĐ: 0918.036064

7/- Cty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau (Agrimexco)
CODE: DL 97 ISO 9001-2000
- Địa chỉ : 969, Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt nam
- Điện thọai:(84 – 0780) 3832229/ 3839058/ 3837072
- Fax: (84 – 0780) 3560325.
- E mail : xnknstp@hcm.vnn.vn
-Website: www.agrimexcocamau.com.vn
- Đại diện : Huỳnh Văn Vững. ĐTDĐ: 0913.893463

8/- Cty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (Seanamico)
E.U CODE: DL 29
- Địa chỉ : Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại : (84 – 0780) 3877198
- Fax(84 –0780) 3877247
- E mail : huunghi@seanamico.com.vn ; sales@seanamico.com.vn
-Website: www.seanamico.com.vn
- Giám đốc : Nguyễn Trường Giang. ĐTDĐ: 0913.129119

9/- Cty TNHH KDCBTS & XNK Quốc Việt (Quoc Viet Co., Ldt.)

E.U CODE: DL 200
- Địa chỉ : 444 , Lý Thường Kiệt, phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện Thoại : (84 – 0780) 3836454
- Fax: (84 – 0780) 3832021
- E mail : quocvietcm@hcm.vnn.vn ; quocviet@quocvietseafood.com.vn
-Website: www.quocviet.vn
- Giám đốc : Ngô Văn Nga. ĐTDĐ: 0903818783 Fax: (0780.3830561)

10/- CTy Cổ Phần CBTS XK Tắc Vân.
E.U CODE : DL 401
- Địa chỉ :180A ấp Cây Trâm A- Xã Định Bình- Thành phố Cà Mau.
- Điện thoại : (84-0780) 3847589
- Fax : (84-0780) 3847590
- Email: tacvancp@hcm.vnn.vn
- Giám đốc : Huỳnh Hữu Hiếu ĐTDĐ: 0903.828297

11 /- Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản -Xuất Nhập Khẩu Sông Đốc
- Địa chỉ : Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
- Điện thọai : ( 84 - 0780) 3890063
- Fax : 3890222
- Giám đốc:Võ Trường Sơn ĐTDĐ: 0913.169184

12/- Xí nghiệp KD CBTS XK Ngọc Sinh (Ngoc Sinh seafood)
E.U CODE : DL 201
- Địa chỉ : xã Khánh An – huyện U Minh, Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại : (84 – 0780) 3864416
- Fax : 0780.3864417
- Email: ngthanhcm@hcm.vnn.vn ; phuonguyen@ngocsinhseafoods.com.vn
-Website: www.ngocsinhseafoods.com.vn
- Giám đốc : Nguyễn Trung Thành ĐTDĐ: 0903.900193

13/- Cty Cổ Phần Chế Biến và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau (Cases)
E.U CODE : DL 113
- Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Công Trứ, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : (84 – 0780) 3836540
- Fax: (84 – 0780) 3830298.
- Email: cases@vnn.vn ;
-Website: www.cases.com.vn
- Giám đốc : Huỳnh Thanh Tân ĐTDĐ: 0913.893223
14/- Cty Cổ Phần Chế Biến & XNK Thuỷ Sản Thanh Đoàn (Thadimexco)
E.U CODE : DL 391
- Địa chỉ : Khu công nghiệp phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thọai : (84 – 0780) 3828953
- Fax: (84 – 0780) 3815166.
- Email: thadimexco@hcm.vnn.vn ; info@thadimexco.com.vn
-Website: www.thadimexco.com.vn
- Giám đốc : Nguyễn Thanh Đoàn ĐTDĐ: 0913.986037

15/- Cty Cổ Phần Thực Phẩm Thủy Sản Xuất Khẩu tỉnh Cà Mau (Fine Food)

E.U CODE : DL 348
- Địa chỉ : Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thọai : (84 – 0780) 3776094
- Fax: (84 – 0780) 3776092.
- Email: ffc@hcm.vnn.vn
-Website: www.ffc.com.vn
- Giám đốc : Trần Thanh Hoà ĐTDĐ: 0918.301900

16/- Công ty TNHH Nhật Đức

E.U CODE : DL 116
- Địa chỉ: Số 234 Quốc Lộ 1A, ấp Cây Trâm , xã Định Bình, TP . Cà Mau.
- Điện Thoại: ( 0780) 3684345
- Fax: (0780) 3815419
- E mail: nhatduc@vnn.vn .
- Website: www.nhatducseafood.com.vn
- Giám đốc: Huỳnh Minh Trung ĐTDĐ: 0913.986786

17/- Cty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu tỉnh Hoà Trung
(Hoa Trung Seafood Corporation).
E.U CODE : DL 470
- Địa chỉ: Ấp Hoà Trung- xã Lương Thế Trân- huyện Cái Nước- tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: (0780) 3776253- 3776254. Fax: 3776127
- E mail: hoatrungcmu@vnn.vn
- Giám đốc: Vũ Thanh Tân.

18/- Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương (OFC)
E.U CODE : DL 458
- Địa chỉ : Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại : 84 780 3776421 Fax: 84 780. 3776422
- Email: oceanfoodcm@vnn.vn  ; sales@oceanfoodcm.com.vn
- Website: www.oceanfoodcm.com.vn  
- Giám đốc : Nguyễn Hữu Thành. ĐTDĐ: 0909 303656

19/ Công ty TNHH Anh Khoa:
E.U CODE : DL 465
- ĐC: Số 335A ,đường Lý Thường Kiệt ,Quốc lộ 1A, P6, TP Cà Mau
- ĐT: 0780.2240956. Fax: 3560560.
- Email: anhkhoacmu@vnn.vn

- Giám đốc: Trần Văn Trung          ĐTDĐ: 0913986099

20/ Công ty TNHH CBTS Ngọc Châu (NGOCCHAU Co., Ltd)
E.U CODE : DL 424
- ĐC : Ấp 7 – Xã Khánh Hội – Huyện U Minh- Tỉnh Cà Mau
- ĐT: 0780. 3865165 – Fax: 0780.3865065
- VP đại diện: 213 Nguyễn Đình Chiểu – P8- TP. Cà Mau
- ĐT: (84) 0780.3828347- Fax: (84) 0780 .3818146, 3582079
- Email: ngocchauSeafood@vnn.vn
-Website: www.ngocchauseafood.com.vn  
- Giám đốc: Phan Xuân Minh          ĐTDĐ: 0919 538539

21/- Công ty TNHH CB & XNK Thủy Hải Sản Việt Hải (VIHACO)

- Địa chỉ :Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại : 0780.3667999
- Fax : 0780.3779778
-Email: sales@vihacovh.com.vn  
- Website: www.vihacoseafood.com.vn  
- Giám đốc : Nguyễn Tấn Hải ĐTDĐ: 0979 999797
22/- Công ty TNHH Thủy Sản Trọng Nhân

- Địa chỉ :Số 751, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại : 0780.3567777.
- Fax : 0780.3834366.
- Email : trongnhanseafood@.vnn.vn
- Giám đốc : Võ Hoàng Hùng        ĐTDĐ: 0909 453399

 


Trở lại

Người đăng: Võ Trúc Phương

Thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Phan Nhựt Cường (XT-TM-DL)

nhutcuong

Phạm Thành Hiếu (XT-TM-DL)

thanhhieusnv

Hotline: 0780 3827985

Tin vắn

1. Mời tham gia liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2014

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014) Tp. Hà Nội dự kiến tổ chức liên hoan Du lịch Làng nghề Truyền thống Hà Nội 2014. Đây là sự kiện lớn góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống của Hà Nội và các địa phương, là cơ hội để du lịch làng nghề có dịp được quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, các sản phẩm tới du khách trong nước và quốc tế. 

2. Mời các doanh nghiệp in ấn tham gia chào giá thiết kế và in ấn phẩm sách Hướng dẫn du lịch Cà Mau

 Mời các doanh nghiệp in ấn tham gia chào giá thiết kế và in ấn phẩm sách Hướng dẫn du lịch Cà Mau

3. Thông báo chào giá thiết kế và in sách Thủy sản Cà Mau

 

 

 

 

 

4. Từ 10/7, thu phí tham quan Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 10/7, du khách tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội) sẽ phải mua vé vào cửa. 

5. Tập đoàn đa ngành của Singapore có nhu cầu tìm kiếm đối tác liên doanh, góp vốn trong lĩnh vực chế biến thủy sản và thực phẩm đông lạnh

 Tập đoàn đa ngành của Singapore tìm kiếm nhà máy chế biến thủy sản, thực phẩm đông lạnh có nhu cầu kêu gọi vốn hoặc tìm đối tác đầu tư liên doanh

quảng cáo

Liên kết website